O S P A  
 
 
Eesti seadusandlus

Vedelkütusevarude moodustamist ja haldamist reguleerib Eestis 17. veebruaril 2005. aastal Riigikogu poolt vastuvõetud ning 9. märtsil 2005 jõustunud vedelkütusevaru seadus.

 

Vedelkütusevaru seaduse alusel on kehtestatud järgmised rakendusaktid:

 • Määrus varumakse määra kohta alates 01.01.2020
  Majandus- ja taristuministri 29. novembril 2019. a. vastu võetud määrus nr 66 "Vedelkütusevaru makse määr"
   
 • Määrus varumakse määra kohta alates 01.01.2019
  Majandus- ja taristuministri 29. novembril 2018. a. vastu võetud määrus nr 61 "Vedelkütusevaru makse määr"


  Varasemad:
   
 • Määrus varumakse määra kohta alates 01.01.2018
  Majandus- ja taristuministri 24. novembril 2017. a. vastu võetud määrus nr 63 "Vedelkütusevaru makse määr"