O S P A  
 
 
Vedelkütuste müügitingimused
Vedelkütuste ostu tüüptingimused
Hoiulepingu vormid
Delegeeritud varu lepingu vormid
Hangete hindamise põhimõtted
13.11.2019 Pakkumise kutse 24 000 tonni diislikütuse roteerimiseks (AS Alexela Terminal, Paldiski)

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (OSPA) palub asjast huvitatuid pakkujaid osalema hankes, et sõlmida:

leping 24 000 tonni diislikütuse roteerimiseks

vastavalt käesolevale pakkumise kutsele lisatud alljärgnevates dokumentides (pakkumise kutse dokumendid) sätestatud tähtaegadele ja tingimustele:

-          Rotatsiooniteenuse hinnapakkumise vorm (1 leheküljel)

-          Instruktsioon pakkujatele (2 leheküljel, ainult inglise keeles)

 

-          Tehnilised nõuded ja tarnetingimused (4 leheküljel, ainult inglise keeles)

Lae kõik dokumendid kokkupakituna zip-failis.

 

Pane tähele: Pakkumised osalistele kogustele ei ole lubatud.

 

Vastavalt pakkumiste esitamise tähtajale palume Teid põhjalikult tutvuda nii hanke sisu, kommentaaride kui ka tähtaegadega.

 

Pakkuja kvalifitseerimistingimused:

-      Pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud ning tema kohta ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust

-        Pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude tasumisel

-        Pakkuja 2019 aasta müügikäive peab olema olnud vähemalt 5 miljonit eurot

-        Pakkuja peab olema kütuseturul tegutsenud vähemalt ühe aasta

 

Pakkuja on kohustatud andma varude roteerimise perioodiks OSPA omandisse asendusvaru, mis vastab spetsifikatsioonilt vähemalt klass F nõuetele ja mille kogus vastab roteeritava diislikütuse kogusele. Asenduskütuse kohta sõlmivad lepingu pooled eraldiseisva varude vahetuse lepingu. Asenduskütus võib olla hoiustatud Eesti, Läti, Leedu, Rootsi, Soome või Taani territooriumil.

 

Kvalifitseerumiseks tuleb esitada

-                   -          kinnituskiri, millega Pakkuja kinnitab, et:

-          on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud ning tema kohta ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust

-          on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude tasumisel

-   Garantiikiri asenduskütuse kohta, koos infoga asenduskütuse asukoha, koguse ja spetsifikatsiooni kohta.

 

Juhul kui Te soovite konkursil osaleda, palume Teid esitada oma pakkumine posti teel või e-postiga:

 

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur

Pärnu mnt. 102 b, 11312 Tallinn, Eesti

tender at ospa dot ee

 

hiljemalt enne pakkumiste esitamise tähtaega 19.11.2019 kell 23:59 (kohalik Eesti kellaaeg). Pakkumised peavad olema selleks ajaks OSPA poolt kätte saadud. Hiljem esitatud pakkumisi ei arvestata. Pakkumised on vastuvõetavad ainult siis, kui need on esitatud käesoleva pakkumise kutsele lisatud pakkumise vormil.

OSPA-l on õigus lükata tagasi ükskõik milline või kõik pakkumised ning olla pakkumiste ainus ja lõplik otsustaja.

Pakkujad on seotud oma pakkumistega kuni 22.11.2019 (kaasaarvatud).

 

Lugupidamisega

 

Priit Enok

Juhatuse esimees