O S P A  
 
 
Vedelkütuste müügitingimused
Vedelkütuste ostu tüüptingimused
Hoiulepingu vormid
Delegeeritud varu lepingu vormid
Hangete hindamise põhimõtted
Hoiulepingu vormid

OSPA poolt kasutatav vedelkütuste hoiuleping koos lisadega (versioon: 06/2007):

Agreement for Storage of Liquid Fuels

 

Single Storage Contract

Annex 1

Agreement for Stock Exchange

Annex 2

Description of Tank, Storage Fees

Annex A

Handling Fees and Additional Expenses

Annex B

Information on Storage Facility

Annex C

Hoiulepingu ja lisa „Annex 2” eestikeelsed tõlked (versioon 06/2007): 

Agreement for Storage of Liquid Fuels

 

Agreement for Stock Exchange

Annex 2

Inglise keelest eesti keelde tõlkinud advokaadibüroo Raidla ja Partnerid.

NB! Hoiulepingu ja selle lisade eestikeelseid tõlkeid ei saa kasutada pakkumiste tegemisel. Eestikeelsed tõlked on vaid abiks inglisekeelsete tekstide lugemisel.