O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
OSPA kuulutab välja hanke raske kütteõli delegeeritud varu lepingu sõlmimiseks

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (OSPA) kuulutab välja hanke, et sõlmida:

1 000m3 raske kütteõli (HFO) delegeeritud varu leping ("tickets") Eesti territooriumil

Rohkem informatsiooni siit