O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
27.05.2013 OSPA kuulutas välja hanke diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks, lennukipetrooli hoiulepingu või delegeeritud varu lepingu sõlmimiseks ning varude roteerimisperioodil kasutuses mitteoleva hoiumahu väljarentimiseks.

ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (Estonian Oil Stockpiling Agency - OSPA) hanked hõlmavad:

  • 40 000 m3 diislikütuse hoiulepingut kütuse hoiustamiseks Eesti, Soome, Rootsi või Läti territooriumil;
  • 7 500 m3 lennukipetrooli hoiulepingut või delegeeritud varu lepingut kütuse hoiustamiseks Eesti, Soome, Rootsi, Taani või Läti territooriumil;
  • 12 400 m3 bensiini hoiumahu väljarentimist bensiini roteerimisperioodil Tartu terminalis Kärknas;
  • 5 800 m3 diislikütuse hoiumahu väljarentimist diislikütuse roteerimisperioodil Tartu terminalis Kärknas.

40 000 m3 diislikütuse hoiustamise ja 7 500 m3 lennukipetrooli hoiustamise (või lennukipetrooli delegeeritud varu) hanked on seotud kehtivate lepingute lõpptähtaja lähenemisega. Bensiini ja diislikütuse hoiumahtude väljarentimise hanked tulenevad varude roteerimisest ning hoiumahu mittekasutamisest perioodil 01.07.2013-30.11.2013.


Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. juuni 2013 kell 12:00.


Detailsem informatsioon hangete kohta asub veebilehel www.ospa.ee

Täiendav info:
Alan Vaht
ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur juhataja
Tel: 66 00 900
E-post: alan.vaht@ospa.ee