O S P A  
 
 
Juhtimine ja audit
Põhikiri
Üldandmed
Majandusaasta aruanne
6. Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine

Aktsiaseltsi ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine ja tegevuse lõpetamine otsustatakse vastavalt seadusele.


Aktsiaseltsi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur põhikiri on kinnitatud september 2017. a. ainuaktsionäri otsusega.