O S P A  
 
 
Eesti seadusandlus

Vedelkütusevarude moodustamist ja haldamist reguleerib Eestis 17. veebruaril 2005. aastal Riigikogu poolt vastuvõetud ning 9. märtsil 2005 jõustunud vedelkütusevaru seadus.

 

Vedelkütusevaru seaduse alusel on kehtestatud järgmised rakendusaktid:

 • Määrus varumakse määra kohta alates 01.01.2020
  Majandus- ja taristuministri 29. novembril 2019. a. vastu võetud määrus nr 66 "Vedelkütusevaru makse määr"
   
 • Määrus varumakse määra kohta alates 01.01.2019
  Majandus- ja taristuministri 29. novembril 2018. a. vastu võetud määrus nr 61 "Vedelkütusevaru makse määr"


  Varasemad:
   
 • Määrus varumakse määra kohta alates 01.01.2018
  Majandus- ja taristuministri 24. novembril 2017. a. vastu võetud määrus nr 63 "Vedelkütusevaru makse määr"

 

Välislepingud vedelkütusevarude hoidmiseks välisriigis

Varude välisriigis hoidmiseks on Eesti Vabariigi valitsusel sõlmitud bilateraalsed lepingud Läti Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ning Taani Kuningriigi valitsustega. Vastavad välislepingud on avaldatud Riigiteatajas:

EL seadusandlus