O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid 01.12.2016 väljakuulutatud hanke tulemused

Selgusid Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri (OSPA) poolt 1. detsembril 2016.a. välja kuulutatud diislikütuse hoiustamise hanke tulemused.

Hankele kvalifitseerusid kahe hoiustaja pakkumised. Hangete hindamise komisjon otsustas pakkumised kõrge hinna tõttu tagasi lükata ja korraldada 2017.a. I kvartalis kordushanke.
 
Täname kõiki hankel osalenud ettevõtjaid!
 
AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur