O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid 06. juuni 2016 väljakuulutatud hanke tulemused

Selgusid Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri (OSPA) poolt 06. juunil 2016.a. välja kuulutatud diislikütuse hoiustamise hanke tulemused.
Hankele kvalifitseerusid kahe hoiustaja pakkumised. Parimaks osutus Viljandi Naftabaas OÜ (VNB) pakkumine. OSPA ja VNB sõlmisid diislikütuse hoiustamise lepingu hinnaga 9,50 EUR/m3 aastas perioodiks 01.08.2016 – 31.03.2026.
 
Täname kõiki hankel osalenud ettevõtjaid!
 

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur