O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid 16.03.17 korraldatud hangete tulemused

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur korraldas 16.03.2017 kaks hanget:

  • 1000m3 raske kütteõli (HFO) delegeeritud varu leping ("tickets") Eesti territooriumil;
  • 12 000m3 diislikütuse hoiuleping (Eesti, Läti, Rootsi või Soome territooriumil)

 

Tulemused:

Selgusid raske kütteõli (HFO) delegeeritud varu lepingu ("tickets") hanke tulemused. Sesoses vähese huviga korraldatakse delegeeritud varu lepingu sõlmimiseks kordushange.

Selgusid ka diislikütuse hoiustamise kordushanke tulemused. OSPA otsustas sõlmida diislikütuse hoiustamise lepingu Petkam OÜ'ga hinnaga 12,5 EUR/m3 aastas perioodiks 30.06.2017-31.03.2027

 

Täname kõiki hankel osalenud ettevõtjaid!

 

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur