O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
08.07.2013 - Selgusid 27. mail 2013 väljakuulutatud hangete tulemused

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur viis läbi hanked diislikütuse ja lennukipetrooli hoiulepingute sõlmimiseks ning vabade hoiumahtude väljarentimiseks.

Hanke eesmärgiks oli leida võimalused tähtaja lõpule lähenevate hoiulepingu uuendamiseks, samuti kütuse roteerimise ajaks vabanenud mahutite ajutiseks väljarentimiseks. Hanked kuulutati välja 27. mail ja pakkumiste esitamise tähtaeg oli 18. juuni 2013.a.

Diislikütuse hoiustamise hankele laekus 14 pakkumist kaheksalt ettevõttelt: AS Baltic Tank, AS Tartu Terminaal, AS Milstrand, AS Vopak E.O.S., Baltic Port Bulk Oy, InterTank Nordic AB, Nordic Storage AB ja Scandinavian Tank Storage AB.

Parimateks pakkumisteks tunnistati Nordic Storage AB ja AS Tartu Terminaal pakkumised hoiulepingute pikendamiseks senistes hoiukohtades Malmös ja Kärknas hoiutasudega vastavalt 11,50 ja 16,00 eurot/m3 aastas. Lisaks otsustati sõlmida hoiuleping AS-iga Milstrand 9500 m3 diislikütuse hoiustamiseks Miidurannas algusega 1. detsember 2013 ning hoiutasuga 14,40 eurot/m3 aastas.

Lennukipetrooli hoiustamise hankel osales 5 ettevõtet 4 pakkumisega. Osalejad olid: AS Kroodi Terminal, AS Milstrand, AS Vopak E.O.S., Orlen Eesti OÜ ja Shell Aviation Sweden AB.

Otsustati pikendada Shell Aviation Sweden AB-ga olemasolevat 5000 m3 lennukipetrooli hoiulepingut senises hoiukohas Gävles hoiutasuga 16,50 eurot/m3 aastas. Kõik delegeeritud varu pakkumised lükati kõrge hinna tõttu tagasi.

Bensiini ja diislikütuse mahutite edasirentimise hankele tähtaegselt pakkumisi ei esitatud.