O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid 9. juuli 2013 väljakuulutatud hangete tulemused

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur viis läbi hanked bensiini ja lennukipetrooli hoiulepingute sõlmimiseks, vabade hoiumahtude väljarentimiseks ning diislikütuse müügiks ja soetamiseks

Kütuse hoiustamise hangete eesmärgiks oli leida võimalused tähtaja lõpule lähenevate hoiulepingu uuendamiseks, samuti kütuse roteerimise ajaks vabanenud mahutite ajutiseks väljarentimiseks. Diislikütuse müügi- ja ostuhanked tulenesid varude roteerimise vajadusest.

Bensiini hoiustamise hankele laekus 7 pakkumist kuuelt ettevõttelt: AS Alexela Logistics, Oy Baltic Bulk, AS Maardu Terminal, Oy North European Oil Trade, St1 Energy AB ja AS Tartu Terminaal. Parimaks pakkumisteks tunnistati ASi Tartu Terminaal pakkumine hoiulepingute pikendamiseks senises hoiukohas Kärknas hoiutasuga 20,43 eurot/m3 aastas.

Lennukipetrooli hoiustamise hankele laekus 7 pakkumist kahelt ettevõtet: OÜ Orlen Eesti ja St1 Energy AB. Hanke tulemusel sõlmiti leping 7 500 m3 lennukipetrooli hoiustamiseks Gävles hoiutasuga 30 eurot/m3 aastas.

Diislikütuse müügihankele esitati kokku 13 pakkumist. Kütust soovisid osta AS Jetoil, AS Olerex ja OÜ Orlen Eesti. Kuna osad pakkumised osutusid hinnalt võrdseteks anti pakkujatele võimalus esitada korduspakkumised. Korduspakkumiste tulemusel sõlmiti kokku 6 lepingut, millest 3 sõlmiti OÜ-ga Orlen Eesti kogustele 800 tonni, 680 tonni ja 2000 tonni hindadega vastavalt 2013. a. novembri keskmine Plattsi noteering +18,5 USD/t ning 2013. a. detsembri keskmine Plattsi noteering +20 USD/t ja +18,5 USD/t. AS-iga Olerex sõlmiti lepingud kogustele 400 tonni, 3000 tonni ja 600 tonni hindadega vastavalt 2013. a. novembri keskmine Plattsi noteering +19 USD/t, 2013. a. detsembri keskmine Plattsi noteering +19 USD/t ja 2014. a. jaanuari keskmine Plattsi noteering +20 USD/t.

8000 tonni diislikütuse tarnimiseks ASi Milstrand terminali esitati kokku 2 pakkumist kahelt ettevõttelt. Hankel osaleid Neste Oil Oy ja OÜ Orlen Eesti. Kuna ka sellel hankel osutusid mõlemad esitatud pakkumised võrdseteks, anti pakkujatele võimalus esitada korduspakkumine, kus parimaks osutus Orlen Eesti pakkumine hinnaga 2014. a. märtsi keskmine Plattsi noteering +21,49 USD/t.

Bensiini ja diislikütuse mahutite edasirentimise hankele tähtaegselt pakkumisi ei esitatud.

 

Täiendav info:

Alan Vaht
ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur juhataja
Tel: 66 00 900
E-post: alan.vaht[ät]ospa.ee