O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri hangete tulemused

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur (OSPA) viis läbi hanked bensiini müügiks ja diislikütuse hoiulepingute sõlmimiseks.

Hanke eesmärgiks on nii kütusevarude kui tähtaja lõpule lähenevate hoiulepingute uuendamine. Hange kuulutati välja 11. juunil ja pakkumiste esitamise tähtaeg oli 30. juuni 2014.a. Seoses transpordikütustetarbimisstruktuuri muutustega peab OSPA otstarbekaks vähendada bensiini varusid ja asendada need diislikütuse varuga. Muutusest tulenevalt tekib OSPA-l vajadus täiendava 7000 m3 diislikütuse hoiumahu järele. 2014.a. lõpus leiab aset ühe 9000 m3-se mahuga hoiulepingu ennetähtaegne lõpetamine. Lisaks saabuvad 2015.a. kevadel OSPA kahe hoiulepingu lõppemise tähtajad kogumahus 82000 m3.  

Müügiks pakutud bensiini hankele laekus üks taotlus Orlen Eesti OÜ-lt. Võtnud arvesse bensiini- ja diislikütuse ostu-müügilepingutega seotud kogu rotatsioonikulu ja asjaolu, et 2014.a. juulis-augustis müüdava ning tulevikus tagasi soetatava varu hindade erinevus on positiivse tulemiga, otsustas OSPA esitatud pakkumise heaks kiita.

Varude hoiustamise hankele esitasid üksteist ettevõtet erinevaid pakkumisi kokku kolmeteistkümnes hoiukohas. Pakkujateks olid  Maardu Terminal AS, AS Vopak E.O.S., Kroodi Terminal AS, Alexela Logistics AS, Petkam AS, Tartu Terminaal AS, Viljandi Naftabaas OÜ, St1 Energy AB, Oiltanking Copenhagen A/S, Intertank Nordic AB, Vopak Sweden AB.

 

Parimaks tunnistati:

Intertank Nordic AB pakkumine hoiulepingu jätkamiseks Pitea terminalis Rootsis uue hinnaga 9,00 EUR/m3 aastas

Alexela Logistics AS pakkumine hoiulepingu jätkamiseks Paldiskis uue hinnaga 16,90 EUR/m3 aastas

Maardu Terminal AS pakkumine diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks hinnaga 10,00 EUR/m3 aastas.

 

Täiendav info:

Priit Enok
ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur
Tel: 66 00 901
E-post: priit dot enok at ospa dot ee