O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid OSPA hangete tulemused

AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur viis läbi hanked diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks, diislikütuse müügiks ning lennukipetrooli müügiks ja ostuks.

25000 m3 diislikütuse hoiustamise ja 20700 tonni diislikütuse müügi hanked tulenesid Baltic Tank OY-ga sõlmitud hoiulepingu lõpptähtaja saabumisest Turus Soomes. 2000 tonni lennukipetrooli müük ja 6000 tonni sama kütuse ost olid seotud varasemate lepingute lõppemisega ning vajadusega selle varuliigi koguste suurendamise järele. Hanked kuulutati välja 10.oktoobril ja 7.novembril. Pakkumiste jõusolemise tähtaeg oli 26.novembrini 2013.a.

Diislikütuse hoiustamiseks esitati 12 pakkumist üheksalt ettevõttelt: Alexela Logistics AS, Maardu Terminal OÜ, Petkam AS, Viljandi Naftabaas OÜ, Vopak E.O.S., Intertank Nordic AB, Kurzemes degviela AS, Scandinavian Tank Storage ja St1 Energy AB. Parimaks osutus Intertank Nordic AB 10-aastane lepingupakkumine hoiukohaga Sundsvallis Rootsis ja hoiutasuga 6.86 EUR/m3 aastas.

Turus hoiustatud OSPA diislikütuse müügiks saabus kolm pakkumist, millest kaks vastasid hanke tingimustele. Kvalifitseerunud osalejatest esitas parima pakkumise Orlen Eesti OÜ hinnaga PLATTS’i detsembri keskmine noteering +22 USD/tonn.

2000 tonni lennukipetrooli müügiks Kopenhaagenis esitasid pakkumised Dansk Shell A/S ja BP Aviation A/S. Müügilepingu otsustasime sõlmida parima pakkumise esitanud Dansk Shell A/S-iga hinnaga PLATTS’i jaanuarikuu keskmine noteering +0 USD/tonn.

6000 tonni lennukipetrooli ostuks Gävles Rootsis saabusid pakkumised Shell Aviation Sweden AB-lt ja Statoil ASA-lt. Lepingu otsustasime sõlmida Statoil ASA-ga hinnaga PLATTS’i 2014.a. märtsikuu keskmine noteering +20 USD/tonn.

Detailsem informatsioon hangete kohta asub veebilehel www.ospa.ee

Täiendav info:

Alan Vaht
ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur juhataja
Tel: 66 00 900
E-post: alan.vaht@ospa.ee