O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid OSPA hanke tulemused
6 100 tonni diislikütuse ostuks Maardu Terminal AS-i terminali Koplis saabusid pakkumised Neste Oil Oyj-lt ja Jetoil AS-lt. Lepingu otsustasime sõlmida Neste Oil Oyj-ga hinnaga PLATTS’i 2015.a. märtsikuu keskmine noteering +20,00USD/tonn.

Täiendav info:

Priit Enok
ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur juhataja
Tel: 66 00 901
E-post: priit.enok@ospa.ee