O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid OSPA hanke tulemused
5 300 tonni diislikütuse ostuks Viljandi Naftabaas OÜ mahutipargis saabusid pakkumised Orlen Eesti OÜ-lt, Neste Oyj-lt ning AS Tartu Terminal-ilt.
 
Lepingu otsustasime sõlmida Orlen Eesti OÜ-ga hinnaga PLATTS’i 2016.a. augustikuu keskmine noteering +21,24USD/tonn.

Täname pakkujaid.