O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid OSPA hanke tulemused
 
13 700 tonni bensiini müügiks Teboil Oy terminalis Haminas, Soomes saabusid pakkumised Neste Oyj-lt, TOTAL Oil Trading-lt ning North European Oil Trade Oy-lt.
Parima pakkumise tegi Neste Oyj, kellega otsustamise sõlmida ka lepingu. 

Täname pakkujaid.