O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid 10.05.17 korraldatud hanke tulemused

Selgusid Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri (OSPA) poolt 10. mail 2017.a. välja kuulutatud raske kütteõli delegeeritud varu lepingu hanke tulemused.

Hangete hindamise komisjon otsustas pakkumised kõrge hinna tõttu tagasi lükata.
 
Täname kõiki hankel osalenud ettevõtjaid!
 
AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur