O S P A  
 
 
Juhtimine ja audit
Põhikiri
Üldandmed
Majandusaasta aruanne
OSPA üldandmed

Registrikood: 11124171
Registreeritud: 15.04.2005 Tallinna äriregister
Aktsiakapital: 132 851 000 EUR
Aktsiate/häälte arv: 1 328 510 ehk 100% aktsiatega esindatud häältest
KMKR: EE100968301