O S P A  
 
 
Eesti vedelkütuste turu ülevaade
Selgusid 11.03.2019 korraldatud hanke tulemused

 11.03.2019 välja kuulutatud hanke tulemused on järgmised:

  • 8 100 tonni diislikütuse ostu leping Oy Teboil AB mahutiparki, Haminasse otsustati sõlmida Neste Oyj'ga.

 

Täname kõiki pakkujaid.

 

Selgusid 11.01.2019 korraldatud hanke tulemused

11.01.2019 OSPA kuulutab välja hanke

03.12.2018 Varumakse määrad aastal 2019

Selgusid 20.09.2018 korraldatud hangete tulemused

01.08.2018 Selgusid hanke tulemused

Elutähtsa teenuse kirjeldus ja toimepidevuse nõuded vedelkütusega varustamisel

14.06.2018 OSPA kuulutab välja 2 hanget

15.05.2018 OSPA kuulutab välja 2 hanget

Vedelkütusevaru makse määrad alates 01.01.2018

23.11.2017 Selgusid hanke tulemused

31.10.2017 OSPA kuulutab välja hanke

07.08.2017 Selgusid hanke tulemused

07.17.2017 OSPA kuulutab välja hanke

28.06.2017 Selgusid hanke tulemused

13.06.2017 OSPA kuulutab välja hanke

Selgusid 10.05.17 korraldatud hanke tulemused

OSPA kuulutab välja hanke raske kütteõli delegeeritud varu lepingu sõlmimiseks

Selgusid 16.03.17 korraldatud hangete tulemused

16.03.2017 OSPA kuulutab välja hanke

Selgusid 01.12.2016 väljakuulutatud hanke tulemused

01.12.2016 Pakkumise kutse 12 000 m3 diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks

Varumakse määrad alates 01.01.2017

25.11.2016 Inspektsiooniteenuse hanke tulemused

10.10.2016 Inspektsiooniteenuse hange

Selgusid OSPA hanke tulemused

12.07.2016 pakkumise kutse 5 300 tonni diislikütuse ostuks

Selgusid 06. juuni 2016 väljakuulutatud hanke tulemused

06.06.2016 Pakkumise kutse 15 000 m3 diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks

Varumakse määrad alates 01.07.2016

Varumakse määrad alates 01.01.2016

Alaneb diislikütuse varumakse määr

Selgusid OSPA hanke tulemused

18.06.2015 13 700 tonni suvise bensiini müügipakkumiste esitamise tähtaja pikendamine

4.06.2015 OSPA kuulutas välja vedelkütusevaru hanke

Varumakse määrad alates 1. jaanuarist 2015. a.

Selgusid OSPA hanke tulemused

Selgusid Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri hangete tulemused

OSPA kuulutas välja vedelkütusevaru hanke

OSPA kuulutas välja vedelkütusevaru hanked

Selgusid OSPA hanke tulemused

Selgusid OSPA hangete tulemused

OSPA kuulutas välja vedelkütusevaru hanked

OSPA kuulutas välja vedelkütusevaru hanked

Selgusid 9. juuli 2013 väljakuulutatud hangete tulemused

08.07.2013 - Selgusid 27. mail 2013 väljakuulutatud hangete tulemused

27.05.2013 OSPA kuulutas välja hanke diislikütuse hoiulepingu sõlmimiseks, lennukipetrooli hoiulepingu või delegeeritud varu lepingu sõlmimiseks ning varude roteerimisperioodil kasutuses mitteoleva hoiumahu väljarentimiseks.

28.12.2012 Selgusid Eesti Vedelkütusevaru Agentuuri hanke tulemused

19.12.2012 - 9600 tonni bensiini müügi ja ostu hangete pakkumiste esitamise tähtaja pikendamine

28.11.2012 - OSPA kuulutas välja hanke bensiini ja diislikütuse müügi- ja ostulepingu sõlmimiseks. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 18. detsember 2012 kell 12:00.

11.09.2012 - Selgusid ASi Eesti Vedelkütusevaru Agentuur poolt 13. augustil 2012 väljakuulutatud 21 000 m3 diislikütuse hoiulepingu hanke tulemused


Arhiiv