O S P A  
 
 
Välislepingud vedelkütusevarude hoidmiseks välisriigis

Varude välisriigis hoidmiseks on Eesti Vabariigi valitsusel sõlmitud bilateraalsed lepingud Läti Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi ning Taani Kuningriigi valitsustega. Vastavad välislepingud on avaldatud Riigiteatajas: