O S P A  
 
 
Varumakse maksjate aruandlus
Varude moodustamine
Varude haldamine
Varude kasutamine
Finantseerimine
Varumakse ja selle tasumine
Varumakse määrad
Varude moodustamine

Vedelkütusevaru moodustatakse järgmistest energiatoodetest:

1) bensiin; 
2) reaktiivkütus; 
3) diislikütus; 
4) raske kütteõli.

Vastavalt vedelkütusevaru seadusele, tuli kütusevarud moodustada järgmistest kogustest:
1) 20 päeva varu 2005. aasta 1. märtsiks
2) 35 päeva varu 2006. aasta 1. jaanuariks
3) 45 päeva varu 2007. aasta 1. jaanuariks
4) 50 päeva varu 2008. aasta 1. jaanuariks
5) 65 päeva varu 2009. aasta 1. jaanuariks
6) 90 päeva varu 2010. aasta 1. jaanuariks

Kuna vedelkütuse importijad olid kohustatud kuni 2007. aasta 1. jaanuarini hoidma varu 10 päeva koguses, mis loeti samuti OSPA poolt hoitava varu hulka, võis OSPA hoida kahel esimesel aastal selle võrra väiksemat varu. Nimetatud nõude näol oli riigi jaoks tegemist täiendava garantiiga varu haldaja kahel esimesel tegevusaastal. Siinjuures oli peamiselt arvestatud geopoliitilistest teguritest pinges oleva rahvusvahelise vedelkütuseturu hetkeolukorda ning sellest tingitud kütusehindade äärmiselt suurt volatiilsust.

Seaduses sätestatud varude moodustamise ajagraafikust annab ülevaate alljärgnev joonis. 

Joonis. Vedelkütusevarude moodustamise jaotus varude asukoha ja kohustatud subjekti järgi