O S P A  
 
 
Varumakse maksjate aruandlus
Varude moodustamine
Varude haldamine
Varude kasutamine
Finantseerimine
Varumakse ja selle tasumine
Varumakse määrad
Varumakse määrad

Varumakse tasutakse ilma eelneva nõudeta OSPA arvelduskontole(10220058286015 SEB või 17000824282 Nordea) hiljemalt iga kuu 15. kuupäevaks suuruses, mis vastab varumakse maksja poolt eelneval kalendrikuul tarbimisse lubatud kütuse kogusele ja kehtivale varumakse määrale. Maksekorralduse selgitusse tuleb märkida «varumakse» ning kalendrikuu nimetus, mille eest varumakset tasutakse. Põhjaliku ülevaate varumaksest ja selle tasumisest annab vedelkütusevaru seaduse § 9.

Mahu järgi arvutatava varumakse puhul lähtutakse mahust, mis kütusel oleks 15 °C juures.

Varumakse määrale lisandub käibemaks.

Varumakse määrad 2020. aastal

2020. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja taristuminister 29.11.2019. a. määrusega nr 66, millega saate tutvuda siin.

1) Bensiini varumakse määr 3,60 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
2) Diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,50 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
3) Reaktiivkütuse varumakse määr 3,60 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
4) Raske kütteõli varumakse möör on 10,00 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

 

Varumakse määrad 2019. aastal

2019. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja taristuminister 29.11.2018. a. määrusega nr 61, millega saate tutvuda siin.

1) Bensiini varumakse määr 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
2) Diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
3) Reaktiivkütuse varumakse määr 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
4) Raske kütteõli varumakse möör on 10,00 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

 

Varumakse määrad 2018. aastal

 2018. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja taristuminister 24.11.2017. a. määrusega nr 63, millega saate tutvuda siin.

1) Bensiini varumakse määr 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
2) Diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
3) Reaktiivkütuse varumakse määr 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
4) Raske kütteõli varumakse möör on 10,00 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.
 

Varumakse määrad 2017. aastal

2017. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja taristuminister 25.11.2016. a. määrusega nr 69, millega saate tutvuda siin.

Varumakse määrad alates 1. jaanuarist 2017:

1) Bensiini varumakse määr on 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
2) Diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
3) Reaktiivkütuse varumakse määr on 3,70 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
4) Raske kütteõli varumakse määr on 6,00 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

Varumakse määrad 2016. aastal

2016. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja taristuminister 25.11.2015. a. määrusega nr 136, millega saate tutvuda siin.

Varumakse määrad alates 1. jaanuarist 2016:

1) Bensiini varumakse määr on 4,00 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
2) Diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,50 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
3) Reaktiivkütuse varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
4) Raske kütteõli varumakse määr on 13,50 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta. 

 

Varumakse määrad alates 1. juulist 2016 (majandus- ja taristuministri 25.11.2015. a. määrusega nr 136, millega saate tutvuda SIIN.

1) Bensiini varumakse määr on 3,50 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
2) Diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,50 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
3) Reaktiivkütuse varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
4) Raske kütteõli varumakse määr on 8,50 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

 

Varumakse määrad 2015. aastal

2015. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja taristuminister 01.12.2014. a. määrusega nr 103, millega saate tutvuda siin.

Varumakse määrad alates 1. jaanuarist 2015:

1) Bensiini varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
2) Diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 4,10 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
3) Reaktiivkütuse varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
4) Raske kütteõli varumakse määr on 23,40 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta. 

Varumakse määrad alates 1. oktoobrist 2015 (majandus- ja taristuministri 29.08.2015. a. määrusega saate tutvuda siin):

1) Bensiini varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
2) Diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 3,50 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
3) Reaktiivkütuse varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
4) Raske kütteõli varumakse määr on 23,40 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta. 

 
Varumakse määrad 2014. aastal

2014. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja kommunikatsiooniminister 17.12.2013. a. määrusega nr 78, millega saate tutvuda siin

Varumakse määrad alates 1. jaanuarist 2014:

1) Bensiini varumakse määr on 6,10 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
2) Diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 5,05 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
3) Reaktiivkütuse varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
4) Raske kütteõli varumakse määr on 23,40 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

Varumakse määrad 2013. aastal

2013. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja kommunikatsiooniminister 30.11.2012. a. määrusega nr 75, millega saate tutvuda siin

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 30. novembri 2012. a määruse nr 75 „Vedelkütusevaru varumakse määr” § 2 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt (redaktsiooni jõustumise kuupäev: 08.12.2013):
„(1) 2013. aasta varumakse määrad on järgmised:

1) Bensiini varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
2) Diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 5,00 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
3) Reaktiivkütuse varumakse määr on 2,35 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
4) Raske kütteõli varumakse määr on 23,04 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.”.

Varumakse määrad alates 1. jaanuarist 2013:

  1. I varukategooria varumakse määr on 5,85 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  2. II varukategooria
    • diislikütuse, kerge kütteõli ja petrooli varumakse määr on 5,00 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
    • lennukipetrooli varumakse määr on 2,35 eurot 1000 liitri kütuse kohta;
  3. III varukategooria varumakse määr on 23,04 eurot 1000 kilogrammi kütuse kohta.

 

Varumakse määrad 2012. aastal

2012. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja kommunikatsiooniminister 18.11.2011. a. määrusega nr 102, millega saate tutvuda siin.

LOE EDASI Varumakse määrad 2011. aastal

2011. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja kommunikatsiooniminister 26.11.2010. a. määrusega nr 103, millega saate tutvuda siin.  

LOE EDASI Varumakse määrad 2010. aastal

2010. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja kommunikatsiooniminister 25.06.2010. a. määrusega nr 42, millega saate tutvuda siin.   

LOE EDASI Varumakse määrad 2009. aastal

2009. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja kommunikatsiooniminister 28.11.2008. a. määrusega nr 103, millega saate tutvuda siin.

LOE EDASI Varumakse määrad 2008. aastal

2008. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja kommunikatsiooniminister 4.12.2007. a. määrusega nr 91, millega saate tutvuda siin.

LOE EDASI Varumakse määrad 2007. aastal

2007. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja kommunikatsiooniminister 18.12.2006. a. määrusega nr 105, millega saate tutvuda siin.

LOE EDASI Varumakse määrad 2006. aastal

2006. aasta varumakse määrad kehtestas majandus- ja kommunikatsiooniminister 04.10.2005. a. määrusega nr 118, mida muudeti 13.04.2006. aastal määrusega nr 36, millega saate tutvuda siin

LOE EDASI Varumakse määrad 2005. aastal

Varumaksemäärad, mis kehtisid kuni 2005. a. lõpuni olid järgmised:

LOE EDASI