O S P A  
 
 
Varumakse maksjate aruandlus
Varude moodustamine
Varude haldamine
Varude kasutamine
Finantseerimine
Varumakse ja selle tasumine
Varumakse määrad
Varumakse määrad 2005. aastal

Varumaksemäärad, mis kehtisid kuni 2005. a. lõpuni olid järgmised:

 

  1. I varukategooria varumakse määr on 12,5 krooni 1000 liitri kütuse kohta;
  2. II varukategooria varumakse määr on 10,1 krooni 1000 liitri kütuse kohta;
  3. III varukategooria varumakse määr on 16,2 krooni 1000 kilogrammi kütuse kohta.