O S P A  
 
 
Varumakse maksjate aruandlus
Varude moodustamine
Varude haldamine
Varude kasutamine
Finantseerimine
Varumakse ja selle tasumine
Varumakse määrad
Varumakse maksjate aruandlus

Varumakse administreerimiseks asub aadressil www.ospa.ee/aruanded aruannete süsteem, kus varumakse maksjad saavad sisestada igakuiselt tarbimisse lubatud kütuste kogused.