O S P A  
 
 
Vedelkütuste müügitingimused
Vedelkütuste ostu tüüptingimused
Hoiulepingu vormid
Delegeeritud varu lepingu vormid
Hangete hindamise põhimõtted
Vedelkütuste müügi üldtingimused

OSPA vedelkütuste müügi üldtingimused (versioon: 11/2010):

General Conditions of OSPA for the Sale of Liquid Fuels (inglise keeles)
General Conditions of OSPA for the Sale of Liquid Fuels (eesti keeles)


Inglise keelest eesti keelde tõlkinud advokaadibüroo Raidla Lejins & Norcous.

NB! Üldtingimuste eestikeelset tõlget ei saa kasutada lepingute sõlmimisel. Eestikeelne tõlge on vaid abiks inglisekeelse teksti lugemisel.
 

OSPA vedelkütuste müügi üldtingimused vedelkütuste varustamisraskuste korral (versioon: 11/2010):

OSPA vedelkütuste müügi üldtingimused vedelkütuste varustamisraskuste korral